Hak Cipta

Hak cipta Kementerian Wilayah Persekutuan dan Kesejahteraan Bandar Portal dan kandungannya yang termasuk maklumat, teks, imej, grafik, fail suara, fail video dan susunannya serta bahan-bahannya ialah kepunyaan Kementerian Wilayah Persekutuan dan Kesejahteraan Bandar melainkan jika dinyatakan sebaliknya. Tiada mana-mana bahagian portal ini boleh diubah, disalin, diedar, dihantar semula, disiarkan, dipamerkan, dihasilkan semula, diterbitkan, dilesenkan, dipindah, dijual atau diuruskan secara komersial dengan apa-apa cara tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada Kementerian Wilayah Persekutuan dan Bandar Kesejahteraan.

Maklumat Kami

Kementerian Wilayah Persekutuan

Aras G-​7, Blok 2, Menara Seri Wilayah, Presint 2,

Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,

62100 Putrajaya

Tel : 603‑8889 7888 Faksimile : 603‑8889 7922

Stakeholder