Kementerian

Kementerian Wilayah Persekutuan

Aras G-​7, Blok 2, Menara Seri Wilayah, Presint 2,

Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,

62100 Putrajaya

Tel : 603‑8889 7888 Faksimile : 603‑8889 7922

Bahagian

Bahagian Pembangunan Strategik

Kementerian Wilayah Persekutuan

Tel : 603-88897626

Skateholder